“Technology and Human: Our Digitalized Life” Photography Contest

15-09-2017

 “Teknoloji ve İnsan” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Adı: “Teknoloji ve İnsan: Dijitalleşen Hayatımız”

Yarışmanın Amacı: “Teknoloji ve İnsan: Dijitalleşen Hayatımız” konulu fotoğraf yarışmasının amacı;  dijitalleşmeye, dijitalleşmenin yaşantımızdaki yerine ve insan hayatındaki etkilerine ilişkin farkındalığın artırılmasıdır. Endüstri 4.0, Sağlık 4.0, Lojistik 4.0, Tarım 4.0., eğitim 4.0, üç boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik, robotlar, otomasyon, bulut bilişim, akıllı makineler, yeni iş modelleri, mobil işgücü, üretim ve hizmet işletmelerinde kullanılan son teknolojiler, siber güvenlik, değişen iş modelleri, yapay zeka, yeni teknolojiler, yeni iş alanları, akıllı malzemeler, akıllı kıyafetler, akıllı trafik, akıllı evler, vb. konular ve bunların yaşantımızdaki yeri ve  etkileri, fotoğraf yarışmasının konuları arasında yer almaktadır.

Yarışmanın Organizasyonu: “Teknoloji ve İnsan: Dijitalleşmenin Yaşantımızdaki Yeri Fotoğraf Yarışması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEÜBİMER) ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fotoğraf Topluluğu (DİFOT) tarafından düzenlenmektedir. Yürütücülüğü de adı geçen kurumlarca gerçekleştirilecektir.

Yarışma Kategori ve Bölümleri: Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

Katılım Şartları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğraf sanatına ilgi duyan tüm Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine açıktır. Seçici Kurul Üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri ve Yarışma Sekretaryası yarışmaya katılamazlar.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli; her bir fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi geçmemelidir.
 • Yarışmaya katılacak her bir fotoğrafın yarisma.deu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Gönderilen fotoğrafla birlikte e-postada aşağıdaki bilgilerin de gönderilmesi gerekmektedir;

 

Adı Soyadı:

Öğrenci Numarası:

 

Lisans Öğrencileri için;

Fakültesi/Yüksekokulu/ Meslek Yüksekokulu

Bölümü

 

Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri için;

Enstitüsü

Bölümü

 

 • Yarışma sekretaryası tarafından katılımcıya 3 gün içerisinde e-postanın ulaştığına ilişkin onay niteliğinde e-posta gönderilecektir. Baskı, CD/DVD ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğraflara bir kod numarası verilir ve bu numaralar ile jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan katılımcının kazandığı ödül, sergileme ve kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik işbirliğine girmemesi durumunda, katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
 • Yarışma sonuçları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin iibf.deu.edu.tr ve DEÜ BİMER’in www.bimer.deu.edu.tr web sayfalarında yayınlanacaktır.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan eserleri, DEÜBİMER eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
 • DEÜBİMER bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs.) serbestçe kullanabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. DEÜBİMER eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin olacaktır.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Dokuz Eylül Üniversitesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Dokuz Eylül Üniversitesi bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar, DEÜ BİMER’in bimer.deu.edu.tr ve DİFOT’un web sayfalarında ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca DEÜ BİMER tarafından yayımlanacak kitapta yer alacaktır.
 • Yarışma sonrasında, ödül ve sergileme alan fotoğrafların yer aldığı bir dijital albüm hazırlanacak ve Ocak 2018’den itibaren DEÜ BİMER’in bimer.deu.edu.tr internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül ve sergileme alan fotoğrafların yer aldığı basılı bir kitap hazırlanacak ve ödül ve sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine ve teknoloji alanında çalışan çeşitli kurumlara ve profesyonellere birer adet gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılırlar

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 18.09.2017

Son Katılım Tarihi: 01.12.2017

Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 08.12.2017

Sonuç bildirim Tarihi: 14.12.2017

Ödül Töreni Tarihi: 20.12.2017

 

 

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

 

Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan ÖZDEMİR             TFSF Başkanı, DEÜ Güzel Sanatlar  Fakültesi Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı

Doç.Dr. Adil ALPKOÇAK                             DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Alahattin  KANLIOĞLU            Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı

 

Yrd. Doç. Dr. Ebru TOLAY                            DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, İFOD üyesi

 

Prof. Dr. Hilmi YÜKSEL                                DEÜ BİMER Müdürü, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Yarışma Sekretaryası / İletişim:

Ezgi KAHRAMAN

E-mail: ezgi.kahraman@ogr.deu.edu.tr

Telefon: 0232 3010263

 

Organizasyon Komitesi:

Prof.Dr. Hilmi YÜKSEL

Yrd.Doç.Dr. Aslı Seda KURT

Yrd.Doç.Dr. İbrahim ARAP

Yrd.Doç.Dr. Ebru TOLAY

Ömer YILMAZ

Ezgi KAHRAMAN