2016 Öncesi

Proje ve Araştırmalar

Üniversiteler, ilgili tüm kurumlar ile işbirliği yapar, programlar önerir. Merkezin gerektiğinde teknik, sosyal ve uygulamalı bilim dallarıyla ortak çalışmalar yapması için gereken ortamı yaratması amaçlanmaktadır. Merkezin çalışma alanları ulusal ve uluslararası düzeylerdeki konuları kapsamaktadır. Türkiye’nin dışa açılma sürecinde, uluslararası platform ile daha yakın ve sürekli ilişkiler içerisindedir. Bu gelişmeler, Türkiye’nin, bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılaştığı değişik nitelikteki sorunları araştırması, bu sorunların bilimsel düzeyde incelenmesi ve çözümlenmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Dolayısı ile yukarıda belirtilen konuların bilimsel düzeyde incelenerek sonuçlarının uluslararası platformlarda ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak ülkemiz çıkarları doğrultusunda yayınlanması ve aktarılması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda Merkezimiz, çalışma alanları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konular üzerinde uygulama, araştırma ve incelemeler yapar, bu tür çalışmaları teşvik eder. Seminerler, kurslar, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenler, Araştırma ve Uygulama yapacak Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarını teşvik eder. Faaliyetleri ile ilgili konularda yayın yapar. Benzer amaçlı yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşlar ve gerçek kişilerle araştırma, etüt ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak işbirliği yapar, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanır. Çalışma alanları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konular üzerinde özel eğitim ve geliştirme programları düzenler ve gerçekleştiğinde programları başarı ile tamamlayanlara bu çalışmalar ile ilgili sertifika verir. Çalışma alanları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konular üzerinde kamu ve özel kesim kuruluşlarının ve gerçek kişilerin istekleri doğrultusunda etüt ve proje çalışmaları yapar, rapor düzenler, danışmanlık hizmeti sunar ve yayınlar yapar. Eğitim, araştırma, etüt, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinir.

Proje Hizmeti Alan İşletme / Kurum/ Kuruluş yada Proje Ortaklıkları

Hizmetin Konusu

Yılı

1.

IULA-EMME desteğinde İzmir Yerel Gündem 21 Kapsamında Türkiye Muhtarlar Derneği İzmir Şubesi, DEÜBİMER, DEÜİİBF, DEÜİİBF Kamu Yönetimi BölüMü, Özel Fatih Koleji, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Kaymakamlığı, Konak Belediyesi ortaklığında. “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Sürecinde Mahalle ve Köy Yönetimlerinin Etkinleştirilmesi ve Muhtarların ve İhtiyar Heyetlerinin Eğitimi Projesi”

2008–2005

2.

KOSGEB KOSGEB eğitici kurumlar veri tabanında yer alma

2005

3.

Turgutlu ve Ticaret ve Sanayi Odası/ Ege Üniversitesi EBSO TEKMER Turgutlu Sinerjik Yol Haritası Projesi

2004

4.

Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tarişbank Genel Müdürlüğü Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tarişbank Stratejik Planlama Projesi

1993

5.

İzmir Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Projesi

1993

6.

İzmir Ticaret Odası Seyyar Satıcı ve İşportacıların sorunları ve Ticaret Ortamında Geliştirilebilecek Belirli Çözüm Altenatifleri

1991

7.

İzmir Teknopark A.Ş. Küçük İşletmelerin İhracata Yönelmelerinde Alternatif Bir Model Geliştirme Projesi

1990

8.

DEÜ, MTA, İzmir İl Özel İdaresi Balçova İşletmelerinin İşletmeye Açılması

1990

10

Tapu Kadastro Müdürlüğü-DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı Aracılığıyla TAPKA PROJESİ Tapu Kadastro Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde Kullanılan Formların Ekonomik Stok Düzeylerinin Belirlenmesi

1990

11

 Karşıyaka Belediyesi 3030 Sayılı Kanun ve Buna İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Hizmet Etkinliği Proje Önerisi-2. ve 3.Sınıf GSM’lerin Devri

1990

12

BATIÇİM BATIÇİM Reorganizasyon Projesi

1989

13

PETKİM –ALPET- YALPET Yeni Ücret Sistemi Geliştirme Projesi

1989

14

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü HAKAR Projesi

1989

15

Karşıyaka Belediyesi Karşıyaka İlçe Belediyesi Yönetim Alanında Hizmet Potansiyeli’nin Değerlendirilmesi

1989

16

Karakaya Şirketler Grubu Danışmanlık Hizmeti

1989

17

GALSAN Plastik ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi Türk Plastik Sanayinin AT ile Entegrasyonu

1988

18

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı Ülkemiz Dışsatımcı Firmaların Uluslar arası Pazarlardaki Performanslarının Değerlendirilmesi

1988

19 Ege İhracatçılar Birliği Avrupa Ekonomik Topluluğu Projesi Eğitim Semineri

1988

20

 TANSAŞ İzmir İlinde Tüketicilerin Tansaş Mağazalarına Karşı Eğilimlerinin Belirlenmesi ve kurulması gereken hipermarket hakkında bilgi işlem danışmanlık hizmetleri

1988

21

TARİŞ TARİŞ Reorganizasyon Projesi

1987

22

İZDERSAN İzmir Organize Deri Sanayi Bölgesi Genel Yapılabilirlik Çalışmaları

1987

23

DEÜİİBF Anket Çalışması ve Bilgi Bankası

1987

24

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’de “Teknopark” Kurulması

1987

Tamamlanmış Eğitimler

Eğitim Hizmeti Alan İşletme / Kurum/ Kuruluş

Hizmetin Konusu

Yılı

Lise Mezunlarına Yönelik Halkla İlişkiler Diploma Programı (Hazırlık sınıfı ile beraber üç yıllık) (Yurt Dışı Bağlantılı)

2008 – 2003

Lise Mezunlarına Yönelik İşletme Yönetimi Diploma Programı (Hazırlık sınıfı ile beraber üç yıllık) (Yurt Dışı Bağlantılı)

2008 – 1999

Lise Mezunlarına Yönelik Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Diploma Programı (Hazırlık sınıfı ile beraber üç yıllık) (Yurt Dışı Bağlantılı)

2008 – 1993

Üniversite Mezunları ve / veya Sektör Çalışanları İşletme Yönetimi Sertifika Programı (BEMİY)

2008 – 1989

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tez Hazırlanması Eğitimi

2008

Anemon Turizm İnş. A.Ş. Oryantasyon Eğitimi

2008

Üniversite Mezunları ve / veya Sektör Çalışanları Netsis Destekli İşletme Yönetimi

2008

Anemon Turizm İnş. A.Ş. Yönetim Eğitimi

2008

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetim Eğitimi

2007

Gennova Zirai İlaç Kimya Pazarlama Eğitimi

2007

Ekonomi Muhabirleri Derneği Ekonomik Gelişmeler ve Analizi Eğitimi

2006

EBSO KOBİ Okulu

2006

Eti Maden İşletmeleri Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimi

2006

Anemon Turizm İnş. A.Ş. Müşteri İlişkileri ve İletişim Teknikleri Eğitimi

2006

Kredi ve Yurtlar Kurumu Görevde Yükseltme Eğitimi

2006

Eti Maden İşletmeleri İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri Eğitimi

2006

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetim Eğitimi

2005

TEİAŞ Ankara, Kayseri, İzmir, Bursa’da tüm TEİAŞ’ın kademelerine yönelik Stok Yönetimi, Malzeme Tasarrufu, Verimlilik ve Karlılık Eğitimi

2005

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Süreç Yönetimi, Karar Analiz Teknikleri, Proje Yönetimi Problem Çözme Teknikleri v.b.

2005

Eti Maden İşletmeleri İşletme Yönetimi Eğitimi

2005

Türk Standartları Enstitüsü İzmir Bölge Müdürlüğü Süreç Yönetimi, Performans Değerlendirme, Müşteri İlişkileri

2004

İçişleri Bakanlığı Stratejik Yönetim, Sinerjik Yönetim

2003

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Semineri

2005

Eti Maden Genel Müdürlüğü İşletme Yönetimi ve Yönetici Semineri

2004

İç İşleri Bakanlığı Kalite Yönetimi

2004

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Süreç Yönetimi, Performans Değerlendirme, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İç Dış Müşteri Tatmini Ölçümü Değerlendirme

2004

DEÜ Lisans Öğrencileri Netsis, E-Ticare, Proje Yönetimi

2004 – 2003

T.E.B. 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Üyeleri Eczane İşletmeciliğinde Finans Yönetimi

2003

Üniversitesi Mezunları ve/veya Sektör Çalışanları Halkla İlişkiler Sertifika Programı (Yurt Dışı Bağlantılı)

2000

Lise Mezunlarına Yönelik Halkla İlişkiler Diploma Programı (Bir Yıllık Diploma Programı) (Yurt Dışı Bağlantılı)

1999 – 1997

PETKİM İşletme Yönetimi Eğitim Semineri

1993

Sektör Temsilcileri ve Yöneticilerine Menkul Kıymetler ve Bankacılık Eğitim Programı
(DEÜBİMER ve Türk Pazarlama Vakfı ile Birlikte)

1992

Üniversite Mezunları ve/veya Sektör Çalışanları Bilgisayar Eğitimi

1990

PETKİM-ALPET-YARPET Yeni Ücret Sistemine Uyum Eğitimi Programı

1990

Sektör Temsilcilerine A.Ü. SBF,G.Ü. İ.İB.F. DEÜBİMER ve Türk Pazarlama Vakfı İşbirliği ile Dış Ticaret Eğitim Programı

1990

İzmir Ticaret Odası Satış Teknikleri Eğitim Semineri

1989

TARİŞ Yönetimde Etkinliğin Sağlanması ve Etkinlik Yöntemleri Eğitim Semineri

1989

TARİŞ Yönetim Organizasyon Eğitim Semineri

1989

Üniversitesi Mezunları ve/veya Sektör Çalışanları İngilizce Çeviri Kursu

1989

BATIÇİM Yönetici Gözetimci Eğitim Semineri

1989

PETKİM Muhasebe ve Finansman Temel Bilgiler Semineri

1989

TARİŞ Yönetici Geliştirme Programı

1989

PETKİM Yönetici Semineri

1988

Üniversitesi Mezunları ve/veya Sektör Çalışanları Dış Ticaret Uygulama Elemanı Eğitim Programı

1988

D.E.Ü. İ.İ.B.F. Mezunlarına Yönelik Müfettişlik ve Hesap Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık Eğitim Programı

1988

Etibank Genel Müdürlüğü Temel Bankacılık Kursu

1993

TEBA Günkol A.Ş. Yönetim Organizasyon ve Üretim Yönetimi

1993

Mili Aydın Bankası Tarişbank Genel Müdürlüğü Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

1993

Yaşar Holding A.Ş. Muhasebe ve Finansman Yönetici Temel Eğitimi

1993

Etibank Genel Müdürlüğü Bankacılık ve Jestion Kursu

1992

Azerbeycan Üniversite Mezunlarına-Ücretsiz Serbest Piyasa ve İşletmecilik Eğitim Programı

1991

İzmir Ticaret Odası Yönetici Sekreterliği Kursu

1990

Lise Mezunu Rehber Adaylarına
ÖZEL DEYAT ve BİMER ortaklığında Milli Eğitim Bakanlığı Öze Kurslar Müdürlüğü
Turist Rehberliği Kursu

1990

Sektör Temsilcilerine Turizm Sektörüne Yönetici Adayı Yetiştirme Programı

1989–1990

Etibank Genel Müdürlüğü 33.Bankacılık Tekamül Kursu

1989

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı – Ege İhracatçılar Birliği (HAZMİT – BİRLİK) Üyelerine Avrupa Topluluğu ile İlgili Konularda Eğitim Programları

1988

Türkiye Araştırmaları Merkezi-Bonn
Friedrich-Ebert Vakfı- Bonn
BİMER birlikte
Avrupa Topluluğunun Güneye Genişlemesi ve Akdeniz Politikası Kapsamında Türkiye Topluluk Dış Ticaret İlişkileri-Eğitim Semineri

1988

Etibank Genel Müdürlüğü Yönetici Geliştirme Eğitim Projesi

1987

TARİŞ Üst Düzey Yöneticilerine İç ve Dış Pazarlama Eğitim Semineri Projesi

1986

Konferanslar

Konuşmacı

Konferansın Konusu

Tarihi

Uğur YÜCE TAFTİE Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar EBSO Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Çolakoğlu EGİAD Danışma Kurulu Başkanı
Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Stratejileri

26 Şubat 2009

Dr.Hakan TARTAN Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Sevgi Penceresinin Yarattığı Artı Değerler

13 Ekim 2009

Murat IHLAMUR Netsis Yazılım Genel Müdürü Stratejik Yönetim

16 Mart 2008

Cemal ELMASOĞLU EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Liman Kenti İzmir Ve Lojistik Sektörünün Önemi

15 Ekim 2007

Fatih DALAN EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Stratejik Yönetim

19 Nisan 2007

Uğur YÜCE İzmir İsviçre Fahri Konsolosu Bölgesel Kalkınma Ajansları

9 Ekim 2006

Yılmaz TEMİZOCAK EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Stratejik Yönetim

14 Nisan 2006

Tamer TAŞKIN EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Stratejik Yönetim

17 Mart 2006

Kemal ÇOLAKOĞLU EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Stratejik Yönetim

06 Nisan 2006

Salih ESEN EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Ekonomisi Ve Globalleşme

16 Mart 2004

Kemal ZORLU Mashar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bireysel Tercihler Ve Sınırlar

10 Kasım 2003