FAALİYETLERİMİZ

Bölgemizdeki kamu ve özel sektörün gelişimine destek olmak Bölgemizdeki işletmelere daha verimli, daha düşük maliyetli ve daha kârlı olmalarında ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarında yol göstermek Hayat boyu öğrenme ilkesi ile kamu ve özel sektör çalışanlarının uzmanlıklarının artırılmasına ve iş kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak Teknolojik gelişmelerin iş modellerine, yönetim biçimlerine etkisini ortaya koymak […]

Konferanslar ve Seminerler

Proje Yazma ve Danışmanlık

Öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB projelerine ilişkin  hazırlık  sürecinde  ve projelerin yazımında destek olmak ve yapılacak olan semineler ve eğitimlerle de proje hazırlama sürecine ilişkin farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Kamu ve özel kurumlara proje yazma ve hazırlık sürecinde bilgilendirici /Giriş düzeyi eğitimler ve Uygulamalı/İleri düzey eğitimler verilmektedir. Ayrıca merkezimiz tarafından […]

Yönetim Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yönetim Danışmanlık Hizmetlerimiz Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verimliliğinin yükseltilmesi, kârlılığının artırılması, maliyetlerinin düşürülmesi, ürünlerinin ve sundukları hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve  rekabet gücünün artırılması amacıyla çeşitli konularda danışmanlık sağlar.   Danışmanlık Hizmetlerimizle Kamu ve Özel Kurumlara Sağlayabileceğimiz Katkılar İşletmelerin yaşadıkları sorunlara pratik ve yenilikçi çözümler sunmak Kök sorunları araştırmak, tanımlamak ve uygun öneriler geliştirmek Üretilen […]

2018 EĞİTİM ve SERTİFİKA PROGRAMLARI

Temel amacı bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi olan merkezimiz bu amaç doğrultusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarının çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak için eğitimler ve sertifika programları düzenlemektedir. Eğitim ve sertifika programlarımız kamu kurumlarının ve şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda uzman öğretim üyesi kadromuz tarafından kuruma özel olarak hazırlanabilmektedir. Kuruma özgü değerlerin farkına varmak, bu değerleri çalışanların yenilikçi potansiyelini […]