ENDÜSTRİ 4.0

Artificial food created with a 3Dprinter

Çalışma grubunun faaliyetleri;

Günümüzde ve gelecekte karşılaşacağımız teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi,

Teknolojik gelişmelerin iş modellerine olan etkilerinin analiz edilmesi ,

İş modellerinde ve insan yaşamlarındaki olası değişimlerin değerlendirilmesi,

Geleceğin iş modellerinin ve fabrikalarının analizi,

Geleceğin fabrikalarının  modellenmesi,

Geleceğin yönetim biçimlerinin değerlendirilmesi,

İnsanların yaşamlarındaki değişimler ve teknolojik gelişmelerin tüketicilerin satın alma davranışlarına etkileri ve sektörel bazda yaşanması olası değişimler,

İşletmelerin teknolojik gelişime ve insanların beklentilerindeki değişimlere bağlı olarak rekabet avantajlarını kazanmaları için planlar geliştirme,

Gelecekteki ekonomik ve sosyal değişimlerin işletmelere ve ürünlerine/hizmetlerine olabilecek etkilerinin analizi.