FAALİYETLERİMİZ

08-06-2016

 • Bölgemizdeki kamu ve özel sektörün gelişimine destek olmak
 • Bölgemizdeki işletmelere daha verimli, daha düşük maliyetli ve daha kârlı olmalarında ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarında yol göstermek
 • Hayat boyu öğrenme ilkesi ile kamu ve özel sektör çalışanlarının uzmanlıklarının artırılmasına ve iş kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak
 • Teknolojik gelişmelerin iş modellerine, yönetim biçimlerine etkisini ortaya koymak
 • İş hayatının ihtiyacı olan eğitimleri belirlemek ve sunmak
 • Çalışma grupları oluşturup, araştırma yapmak, yayın haline getirmek
 • Projeler için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirlikleri oluşturmak,
 • Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yaralanmalarını sağlamak
 • Öğrencilerimizin yetkinliklerini artıracak eğitimleri, seminerleri, panelleri, fabrika gezilerini düzenlenmek
 • Öğrencilerimize konusunda uzman olan kişilerle tanıştırmak, panel, sempozyum, çalıştay düzenlemek
 • Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak