Proje Yazma ve Danışmanlık

08-06-2016

Öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB projelerine ilişkin  hazırlık  sürecinde  ve projelerin yazımında destek olmak ve yapılacak olan semineler ve eğitimlerle de proje hazırlama sürecine ilişkin farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır.
Kamu ve özel kurumlara proje yazma ve hazırlık sürecinde bilgilendirici /Giriş düzeyi eğitimler ve Uygulamalı/İleri düzey eğitimler verilmektedir. Ayrıca merkezimiz tarafından kamu ve özel kurumlara  projelerin hazırlanma ve yazım sürecinde,  ilgili fon kaynaklarına başvuru sürecinde ve projeyi yürütme sürecinde danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Avrupa Birliği ve diğer donörler tarafından fonlanan projelerin tasarımı, uygulaması, yönetimi, izleme ve değerlendirmesi konusunda kamu kurumlarına, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Eğitimler:

a. Bilgilendirici/Girişi Düzeyi Eğitimler

i.    Ulusal ve uluslararası fon kaynakları

ii.    Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği- Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA I/ II) AB Hibe Projeleri

b.    Uygulamalı/İleri Düzey Eğitimler

i.    Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

ii.    Mantıksal Çerçeve Matrisi (LFM)

iii.    Proje Başvuru Süreci (Kalkınma Ajansı ve AB programları için ayrı içerik olacak şekilde)
1.    Hibe Başvuru Rehberi
2.    Başvuru Formunun hazırlanması
3.    Bütçe Hazırlanması
4.    Değerlendirme Süreci

iv.    Proje Yönetimi
1.    Satın alma kuralları
2.    Raporlama
3.    Bütçe Yönetimi
4.    İzleme ve Değerlendirme

Danışmanlık Hizmetleri:

a.    Proje Başvuru Süreci Danışmanlık Hizmetleri
i.    İhtiyaç Analizi

ii.    Fon Kaynaklarının Takibi

iii. Başvuru Belgelerinin Hazırlanması ve Başvurunun Yapılması

b. Proje Yönetimi
i. Fon almaya hak kazanan projenin faaliyet planına gore yönetiminin sağlanması

ii. Satın alma planının hazırlanması ve uygulanması

iii. Raporlama