Yönetim Danışmanlık Hizmetlerimiz

08-06-2016

Yönetim Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verimliliğinin yükseltilmesi, kârlılığının artırılması, maliyetlerinin düşürülmesi, ürünlerinin ve sundukları hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve  rekabet gücünün artırılması amacıyla çeşitli konularda danışmanlık sağlar.

 

Danışmanlık Hizmetlerimizle Kamu ve Özel Kurumlara Sağlayabileceğimiz Katkılar

İşletmelerin yaşadıkları sorunlara pratik ve yenilikçi çözümler sunmak

Kök sorunları araştırmak, tanımlamak ve uygun öneriler geliştirmek

Üretilen çözümlerin uygulanmasında firma sahiplerine/üst yönetici gruba yol göstermek, uygulama aşamasında yardımcı olmak,

İşletmelere en uygun kararları almalarında alternatif öneriler sunmak,

Firmalarda iyileştirmelere gitmek ve firmaları sağlıklı biçimde büyütmek,

İşletmelerin rekabet gücünü artırmak

İşletmelerin kurumsallaşma sürecinde destek olmak

Sektör ve işletme analizi ile güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkarmak;  zayıf yanları fırsatlara çevirmek veya ortadan kaldırmak,

İşletmeye değer katmak, varolan değerleri ortaya çıkarmak

 

Danışmanlık Hizmetlerimiz

1 -) İnsan Kaynakları Sistemi Kurma

2 -) Örgütsel Geliştirme ve Örgütsel Değişim

3 -) Yalın Yönetim

4 -) Yalın Üretim Tekniklerinin Uygulanması

5 -) Proje Başvuru Süreci Danışmanlık Hizmetleri

6 -) Proje Yönetim Danışmanlığı

7 -) Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

8 -) Kurumsallaşma

9 -) Verimlilik Artırma-Maliyet Düşürme Çalışmaları